Yunanistan - Kültürel ve Sportif Faaliyet Vizesi

Ana Belgeler:

 • Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu.
 • Resmi Seyahat Belgesi (pasaport), vize geçerlilik süresinden en az üç (3) ay daha uzun bir süre için geçerli; en az iki boş sayfası bulunmalı ve önceki 10 yıl içinde verilmiş olmalıdır.
 • Önceki pasaportlar (mevcut olmaları halinde)
 • Güncel olarak kullanılan pasaportun işlenmiş sayfalarının fotokopisi.
 • Eski pasaportun (mevcut olduğu halde son 3 seneye ait Schengen vizelerin fotokopisi ),
 • Nufüs Cüzdanı Fotokopisi
 • İki adet yeni çekilmiş arka fonu beyaz renk biyometrik fotoğraf.
 • 30.000 Euro tutarında, Schengen bölgesindeki tüm seyahat süresi boyunca geçerli olan, birden fazla girişli vize durumunda asgari olarak ilk giriş süresi için geçerli olan bir Seyahat Sağlık Sigortası.

Ulaşım, Sponsor ve Konaklamaya İlişkin Belgeler

 • Ulaşımın gerçekleşeceği tüm rezervasyonlar ( Uçak, Gemi, Feribot, Tren, Otobüs) veya diğer ulaşım belgeleri (Araç belgeleri )
 • Konaklama rezervasyonları (Otel rezervasyonu veya konaklamanın nerde gerçekleşeceğini gösteren evraklar)

a) Kültürel Etkinliğe İlişkin Belgeler

 • Etkinliğin düzenleyen firma tarafından gönderilen bir davetiye veya kültür hizmet sağlayıcısı tarafından imzalanan sözleşme veya yaratıcı bir eser için gönderilen davetiye.

b) Sportif Etkinliğe İlişkin Belgeler

 • Gönderen spor kulübü veya spor federasyonu tarafından alınmış sporcu lisansı.
 • Spor kulübü/spor federasyonu tarafından gönderilen davetiye veya spor etkinliğine katılımı onaylayan akreditasyon belgesi.
 • Başvuru sahibi tarafından yazılan seyahat amacını belirten dilekçe.

Finansal Durumu Gösterir Belgeler

 • Son üç aylık hesap akışını gösteren banka hesap özeti
 • Tapu, Araç ruhsatı gibi varlık evrakları

MESLEKİ BELGELER

a) Başvuru sahibi bir şirkette çalışıyor ise:

 • İşveren mektubu ve/veya izin onayı
 • Son 3 aylık maaş bordrosu
 • İşe giriş bildirgesi
 • Son 3 aya ait hizmet dökümü (SGK)
 • Güncel Ticaret Odası Kaydı
 • Sicil Gazetesi kopyası
 • Güncel Vergi levhası
 • İmza sirküleri

b) Özel bir şirket sahibi veya serbest çalışan ise:

 • Güncel olan Ticaret Odası Kaydı
 • Güncel vergi levhası
 • Sicil gazetesi kopyası
 • İmza sirküleri
 • Başvuru sahibi çiftçi ise:
 • Ziraat Odası tarafından verilen çiftçi belgesi

c) Başvuru sahibi emekli ise:

 • Emeklilik delili (banka hesap beyanı veya emeklilik cüzdanı)

d) Başvuru sahibi çiftçi ise:

 • Ziraat Odası tarafından alınmış Çiftçilik Belgesi

e) Başvuru sahibi bir öğrenci ise:

 • Güncel Öğrenci Belgesi

f) Başvuru sahibi Yabancı Uyruklu ise

 • Türkiye’de oturma izni ve varsa çalışma izni

EK DURUMLAR

a) 18 Yaş altı başvuru sahipleri

 • Başvuru Sahibi reşit değil veya 18 yaş altında ise ve tek başına veya bir ebeveyni veya yasal koruyucusu ile vize başvurusu yapıyor ise:
 • Ebeveynlerinden noter onaylı beyan (Muvafakatname)
 • Eğer tek bir ebeveyn ile vize başvurusu yapılıyor ise vize başvurusu yapmayan ebeveynden güncel muvafakatname
 • Eğer her iki ebeveyn de vize başvurusu yapmıyor ise her iki ebeveyn den güncel alınmış muvafakatname.
 • Ebeveynlerin geçerli bir vizesi olsa dahi mutlaka vize başvurularını birlikte yapmadıkları için güncel tarihli bir muvafakatname gerekmektedir.
 • Reşit olmayan başvuru sahibinin başvuru formunun imza bölümüne her iki ebeveynden imza olması gereklidir.
 • 18 yaşından küçük başvuru sahipleri için tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği.

b) Eş Yunan Vatandaşı ya da AB Vatandaşı ise:

 • Eğer başvuru sahibinin eşi Yunanistan vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;
 • Eşinin pasaport veya kimlik aslı ve fotokopisi,
 • Evlilik cüzdanı,
 • Eşlerin evlilikleri Yunanistan’da bildirildi ise eğer, evliliklerini bildirmiş olduklarına dair
 • Yunanistan’dan alınan nüfus kayıt örneği ve Yunan vatandaşı eşin kimlik ve pasaport aslı ve fotokopileri. Pasaport’un veya kimliğin aslı ibare edilmemişse, Yunanistan’daki Resmi Makamdan aslı gibidir kaşesi vurulması gerekmektedir fotokopisi üzerine.
 • Birinci dereceden akrabaların aile bağlarını gösteren Yunanistan’dan alınan nüfus kayıt örneği ve yunan vatandaşı akrabalarının kimlik ve pasaport fotokopileri
 • Eğer başvuru sahibinin eşi AB ülkesi vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;
 • Eşinin pasaport veya kimlik fotokopisi,
 • Evlilik cüzdanı,
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği; Eğer nüfus kayıt örneği üzerinde yabancı uyruklu kişiyle evlidir ibaresi yoksa başvuru sahibinin eşinin bağlı bulunduğu konsolosluk veya elçilikten evliliklerini gösteren resmi belge alması gerekmektedir.

Eğer başvuru sahibinin masraflarını bir başkası karşılıyor ise (anne, baba, akraba, vb.), o kişiye ait finansal ve mesleki belgeler dosyaya eklenmelidir, ayrıca masrafları karşılayan kişiden dilekçe alınmalıdır.

 • Buradaki bütün belgeler Yetkili Firma’in sayfasından alınan gerçek ve resmi belgelerdir.
Başvuru Yap
Bilgileri e-mail adresinize gönderebilirsiniz