Fransa - Tıbbi Ziyaret Vizesi

Ana Belgeler (Zorunlu) 

  1. Dikkatlice ve tamamı doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış, Fransızca veya İngilizce Schengen vize talep formu. Schengen vize talep formunun son sayfasında ; biri 37 nolu kutucukta, diğeri de sayfanın sonunda olmak üzere 2 imza bulunmalıdır. Reşit olmayan kişilerin imzalarını yasal velileri atmalıdır (2’şer adet.)
  2. Pasaportun aslı: 10 yıldan eski olmamalı, içerisinde 2 adet boş vize sayfası bulunmalı ve planlanan dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha fazladan geçerlilik süresi olmalıdır.
  3. Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların bütün işlenmiş sayfalarının fotokopileri (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.).
  4. Beraber seyahat edilecek kişi veya kişilerin geçerli Schengen vizeleri, yeşil pasaportları ya da vizeden muaf bir ülke (Avrupa Birliği ülkeleri gibi..) vatandaşlığına ilişkin kimlikleri varsa bu belge veya belgelerin fotokopileri de dosyaya eklenmelidir.
  5. Kimlik fotokopisi.
  6. İki adet fotoğraf :2 adet yeni çekilmiş renkli biometrik fotoğraf. Bir tanesi başvuru formunun sağ üst köşe’de yer almalıdır, diğerini de başvurunuza ekleyiniz. Dini sebeplerden dolayı örtülen başörtüsü takılabilir.
  7. Tüm seyahat süresini kapsayan, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30000 € teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlidir ibaresi bulunan bir seyahat sağlık sigortası.


Gidiş – dönüş uçak biletleri rezervasyonu

Sağlık belgeleri

  Tedaviyi yapan doktor tarafından hazırlanacak hastalığın tarihçesini ve şu anki sağlık durumunun ayrıntılı tanımını içeren sağlık raporu
  Türkiye Sağlık Bakanlığından tedavinin Türkiye’de yapılamayacağını belirten belge.
  Fransa’daki hastanenin adı, adresi, telefon bilgilerini de içeren kabul belgesi
  Hastanın tedavi edilecek birim şefinin bilgileri
  Tedavinin tarihi, süresi ve tahmini tutarı
  Söz konusu ise, organ naklini gerçekleştirecek cerrahi ekibin vereceği organ ve kornea nakli bekleyen hastalar resmi listesine kayıt belgesi.

Konaklama belgeleri:

  Tüm seyahat süresini kapsayan onaylı otel rezervasyonu ya da arkadaşlarınızda veya akrabalarınızda kalacaksanız belediyeden alınmış davetiye (+davet eden kişinin oturma belgesi veya Fransız kimliği).

İş ile ilgili belgeler:

  Fransızca veya İngilizce yazılmış görevi, işe başlama tarihi, maaş tutarı, kongre süresi ve işverenin çalışanın Türkiye’de görevine devam edeceğine dair taahhüdünü içeren işveren belgesi.
  SGK giriş bildirgesi
  İmza sirküleri
  Vergi levhası ve
  Resmi Gazete
  Ticaret ve Sanayi odası kaydı

Mali durum belgeleri:

  Öngörülen tedavinin ön ödemesini kanıtlayan belge .
  Emeklilik belgesi
  Bankadan kaşeli ve imzalı son 3 aya ait şahıs hesabı dökümü veya dökümleri veya banka hesap cüzdanının orijinali.
  Öğrenciler için: son 3 aya ait hesap dökümleri veya ebeveynlerinin hesap dökümleri ve masrafları üstlendiklerine dair mektup
  Çalışmayanlar için: eşinizin mali durum belgeleri veya geçim kaynaklarınız ile ilgili belgeler
  Türkiye’de / Avrupa’da gayrimenkul tapuları

Kişisel belgeler

  Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği.
  Öğrenciler için: mevcut sene için Fransızca veya İngilizce okul veya üniversiteden belge ve öğrenci kimliği
  Reşit olmayanlar için; Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname) .
Muvaffakatnamede, çocuğun seyahat tarihleri, kalacağı yer, adres, ve varsa refakat edecek kişinin bilgileri açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.Yasal velisini gösterir belgeler (Kimlik cüzdanı fotokopileri ve tam tekmil vukuatlı nufüs kayıt örneği)Seyahat masraflarını karşılayacak kişiye ait (anne, baba, akraba gibi) finansal ve mesleki belgeler ve dilekçe.
  Türk vatandaşı olmayanlar için Türkiye’de oturma ve çalışma izni.

Eğer başvuru sahibinin masraflarını bir başkası karşılıyor ise (anne, baba, akraba, vb.), o kişiye ait finansal ve mesleki belgeler dosyaya eklenmelidir, ayrıca masrafları karşılayan kişiden dilekçe alınmalıdır.

Başvuru Yap
Bilgileri e-mail adresinize gönderebilirsiniz