Fransa - Kültürel, Sportif veya Konferans İçin Vize

Ana Belgeler (Zorunlu) 

 1. Dikkatlice ve tamamı doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış, Fransızca veya İngilizce Schengen vize talep formu. Schengen vize talep formunun son sayfasında ; biri 37 nolu kutucukta, diğeri de sayfanın sonunda olmak üzere 2 imza bulunmalıdır. Reşit olmayan kişilerin imzalarını yasal velileri atmalıdır (2’şer adet.)
 2. Pasaportun aslı: 10 yıldan eski olmamalı, içerisinde 2 adet boş vize sayfası bulunmalı ve planlanan dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha fazladan geçerlilik süresi olmalıdır.
 3. Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların bütün işlenmiş sayfalarının fotokopileri (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.).
 4. Beraber seyahat edilecek kişi veya kişilerin geçerli Schengen vizeleri, yeşil pasaportları ya da vizeden muaf bir ülke (Avrupa Birliği ülkeleri gibi..) vatandaşlığına ilişkin kimlikleri varsa bu belge veya belgelerin fotokopileri de dosyaya eklenmelidir.
 5. Kimlik fotokopisi.
 6. İki adet fotoğraf :2 adet yeni çekilmiş renkli biometrik fotoğraf. Bir tanesi başvuru formunun sağ üst köşe’de yer almalıdır, diğerini de başvurunuza ekleyiniz. Dini sebeplerden dolayı örtülen başörtüsü takılabilir.
 7. Tüm seyahat süresini kapsayan, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30000 € teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlidir ibaresi bulunan bir seyahat sağlık sigortası.
 • Gösteri amaçlı olarak Fransa’da bulunan tüm sanatçılar, karşılığında ücret alsın veya almasın, DIRECCTE (Direction régionale, des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) tarafından onaylı bir sözleşme sunmak zorundalardır. Bu durum Fransa’da profesyonel olarak mesleğini icra eden refakatçiler için de geçerlidir.

  Dikkat : Fransa’dan alınan bir çalışma izni, başka bir Schengen ülkesinde çalışmak için geçerli değildir.

 • Yabancı sanatçıların istisnai durumları festivallerde gönüllü olarak mesleğini icra etmesi :
 • Bir organizatör tarafından davet edilmiş ve Fransa’ya kısa süreli kalış için seyahat etmek isteyen yabancı uyruklu sanatçılar (AB, AEB ve İsviçre dışında), mesleklerini festival kapsamında gönüllü olarak icra ettikleri durumda çalışma izninden MUAFTIRLAR. Bu durum sadece sanatçılar için geçerlidir. Teknisyenler bu duruma dahil değildirler. Bu durumdan faydalanmak için DIRECCTE tarafından onaylı APT’den muafiyet belgesi sunulması gerekir. Bu belgenin sunulamadığı durumda, APT belgesinin sunulması gerekir.
 • Profesyonel sporcular için, ücret alsın ya da almasın, DIRECCTE tarafından onay yazısının aslı.
 • Amatör sporcular için (ücret almayan ama masrafları karşılanan ve harçlık alan), kulüp ya da organizatör tarafından yazılmış sporcunun ücret karşılığı faaliyette bulunmayacağı ve masraflarının karşılanacağına dair bir yazının (seyahat, sigorta, konaklama, harçlık,…) aslı.

Başvuru evrakları 2 nüsha halinde ve aşağıda belirtilmiş sıraya uygun olarak sunulmalıdır :

  Seyahat amacını ve planını ayrıntılı olarak anlatan dilekçe.
  Dikkatlice doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış Schengen formu
  Pasaportun aslı.
  Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
  Pasaport en az iki (2) boş vize sayfasına sahip olmalıdır.
  Pasaport vize sona erdikten sonra en az üç (3) ay geçerli olmalıdır.
  Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların bütün işlenmiş sayfalarının fotokopileri (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.).
  Beraber seyahat edilecek kişi veya kişilerin geçerli Schengen vizeleri, yeşil pasaportları ya da vizeden muaf bir ülke (Avrupa Birliği ülkeleri gibi..) vatandaşlığına ilişkin kimlikleri varsa bu belge veya belgelerin fotokopileri de dosyaya eklenmelidir.
  Gidiş-dönüş uçak rezervasyonu veya ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.
  Kimlik fotokopisi
  Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, beyaz fonlu iki (2) adet fotoğraf
  Vize başvurusu sırasında ödenecek 60€ dosya ücreti ve 26 € VFS hizmet bedeli (vize reddedilse de iade edilmez)
  Tüm seyahat süresince, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan 30000 € tutarında Schengen bölgesi için geçerli seyahat sigortası
  Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi
  Konaklama belgeleri :Konaklama davet eden kurum tarafından sağlanmayacaksa :a)Davet eden kişinin Fransa’daki belediyeden çıkarttırdığı orijinal davetiye ve/veya teminat (Dikkat : Üye Devlet Büyükelçilik ve Konsolosluklarının web sitelerinde daha ayrıntılı bilgi ve indirilebilecek nitelikteki formlara ilişkin linkler yer almaktadır).
Ayrıca davet eden kişiye ve varsa eşine ait;
oturum izin kartı veya fransız kimlik fotokopileri,
masrafları karşılayacaklarsa bunu belirten dilekçe,
son üç (3) aylık maaş bordroları,
son üç (3) aylık banka hesap dökümleri,
2014 yılına ait vergi beyannamesi (Avis d’impot 2014)
ikamet edilen eve ait tapu, satış sözleşmesi veya kira kontratı
güncel tarihli elektrik, telefon, su veya gaz faturası gibi belgeler davetiye ile birlikte sunulmalıdır.b)Otelde konaklama : Tüm seyahat süresini kapsayan onaylı otelin açık adresinin, iletişim bilgilerinin ve giriş-çıkış tarihlerinin bulunduğu otel rezervasyonu veya seyahat planını gösterir belgeler.c) Fransa’da kendi evi yada kira sözleşmesi varsa : kira kontratı ya da ev tapusu, ev vergi belgesi
  İş ile ilgili evraklar :Başvuru sahibi çalışan ise:
  İşveren Yazısı:
Görevi, hangi şehir ve şubede çalıştığı, işe başlama tarihi, maaş tutarı, izin süresi ve işverenin çalışanın Türkiye’de görevine devam edeceğine dair taahhüdünü içeren antetli kağıda imzalı ve kaşeli belge.
  Son 3 aya ait maaş bordrosu.(Islak imzalı ve kaşeli)
  SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü (4A/4B/4C).
Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı.
Vergi Levhası kopyası.
Ticari sicil gazetesi kopyası.
İmza Sirküleri kopyası.
Faaliyet belgesi kopyası.
  Başvuru sahibi çiftçi ise:
  Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi ve arsa tapu fotokopileri.
  Başvuru sahibi çalışan ya da işveren ise:
  Şirketin antetli kağıdına yazılmış imzalı-kaşeli dilekçe.
Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı.
Vergi Levhası kopyası.
Ticari sicil gazetesi kopyası.
İmza Sirküleri kopyası.
Faaliyet belgesi kopyası.
  Vergi mükellefiyet belgesi
  Başvuru sahibi emekli ise:
  Emekli maaşını gösterir belge (son 3 aylık banka hesap özeti ıslak imzalı-kaşeli ve emekli cüzdanı).
  Başvuru sahibi öğrenci ise:
Okuduğu döneme ait okul ya da üniversite belgesi ve öğrenci kimliği
  Yasal velisini gösterir belgeler (Kimlik cüzdanı fotokopileri ve tam tekmil vukuatlı nufüs kayıt örneği)
  Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname) .
Muvaffakatnamede, çocuğun seyahat tarihleri, kalacağı yer, adres, ve varsa refakat edecek kişinin bilgileri açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.Seyahat masraflarını karşılayacak kişiye ait finansal ve mesleki
belgeler(anne, baba, akraba gibi) ve dilekçe. (Öğrenciler öncelik olarak anne-babalarını sponsor göstermelidir.)
  Gelir ile ilgili evraklar :
  Son 3 aya ait banka hesap dökümleri (Islak imzalı-kaşeli) ya da banka hesap cüzdanının aslı
  Düzenli gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler : Örneğin son 3 aylık maaş bordrosu (ya da muadil belgeler, iş evrakları)
  Seyahat amacına gore belgeler :Kültürel amaçlı seyahat veya konferansa katılım:
  Organizayonu düzenleyen kuruluştan davetiye veya faaliyet sözlesmesi ya da yaratıcı çalışma davetiyesiSportif faaliyetli seyahat:
  Spor kulübünden veya federasyonundan davetiye ya da sportif faaliyete katılım belgesi
  Gönderen spor kulübü ya da federasyonun garanti yazısı

Eğer başvuru sahibinin masraflarını bir başkası karşılıyor ise (anne, baba, akraba, vb.), o kişiye ait finansal ve mesleki belgeler dosyaya eklenmelidir, ayrıca masrafları karşılayan kişiden dilekçe alınmalıdır.

Başvuru Yap
Bilgileri e-mail adresinize gönderebilirsiniz