Fransa - Eğitim, Eğitim Programı, Araştırma Vizesi

Ana Belgeler (Zorunlu) 

  1. Dikkatlice ve tamamı doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış, Fransızca veya İngilizce Schengen vize talep formu. Schengen vize talep formunun son sayfasında ; biri 37 nolu kutucukta, diğeri de sayfanın sonunda olmak üzere 2 imza bulunmalıdır. Reşit olmayan kişilerin imzalarını yasal velileri atmalıdır (2’şer adet.)
  2. Pasaportun aslı: 10 yıldan eski olmamalı, içerisinde 2 adet boş vize sayfası bulunmalı ve planlanan dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha fazladan geçerlilik süresi olmalıdır.
  3. Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların bütün işlenmiş sayfalarının fotokopileri (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.).
  4. Beraber seyahat edilecek kişi veya kişilerin geçerli Schengen vizeleri, yeşil pasaportları ya da vizeden muaf bir ülke (Avrupa Birliği ülkeleri gibi..) vatandaşlığına ilişkin kimlikleri varsa bu belge veya belgelerin fotokopileri de dosyaya eklenmelidir.
  5. Kimlik fotokopisi.
  6. İki adet fotoğraf :2 adet yeni çekilmiş renkli biometrik fotoğraf. Bir tanesi başvuru formunun sağ üst köşe’de yer almalıdır, diğerini de başvurunuza ekleyiniz. Dini sebeplerden dolayı örtülen başörtüsü takılabilir.
  7. Tüm seyahat süresini kapsayan, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30000 € teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlidir ibaresi bulunan bir seyahat sağlık sigortası.

Sunulması gereken evrak listesi – Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

  Seyahat amacını ve planını ayrıntılı olarak anlatan dilekçe.
  Dikkatlice doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış Schengen formu
  Pasaportun aslı:
  Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
  Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
  Pasaport, vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az üç (3) ay süreyle geçerli olmalıdır.
  Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların bütün işlenmiş sayfalarının fotokopileri (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.).
  Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu
  Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, beyaz fonlu iki (2) vesikalık fotoğraf
  Vize başvurusu sırasında ödenecek 60€ dosya ücreti ve 26 € VFS hizmet bedeli (vize reddedilse de iade edilmez)
  Tüm seyahat süresince, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan 30.000 avro tutarında Schengen bölgesi için geçerli seyahat sigortası
  Konaklama belgeleri : Konaklama davet eden kurum tarafından sağlanmayacaksa :
a. Tanıdık yanında konaklama: Fransa’daki belediyeden verilmiş davetiye (aslı ve fotokopisi) ve ayrıca davet eden kişinin oturum ya da kimlik kartının fotokopisi, gelirlerini kanıtlayan belgeler ( gelir beyan belgesi, son 3 aylık maaş bordrosu) ve ikametini kanıtlayan belge (EDF, telefon faturası yada kira kontratı)
b. Otelde konaklama : rezervasyon tasdiki.
c. Başvuruda bulunan kişinin Fransa’da kendi evi ya da kira sözleşmesi varsa : kira kontratı ya da ev tapusu, ev vergi belgesi
  İş ile ilgili evraklar :Başvuru sahibi eğitim görevlisi veya öğretmen ise:
  İşverenden garanti yazısı ve/veya izin belgesi.
  SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü
Başvuru sahibi öğrenci ise :
  Okuduğu döneme ait okul ya da üniversite belgesi ve öğrenci kimliği
  Yasal velisini gösterir belgeler (Kimlik cüzdanı fotokopileri ve tam tekmil vukuatlı nufüs kayıt örneği)
  Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname).
Muvaffakatnamede, çocuğun seyahat tarihleri, kalacağı yer, adres, ve varsa refakat edecek kişinin bilgileri açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.
  Seyahat masraflarını karşılayacak kişiye ait (anne, baba, akraba gibi) finansal ve mesleki belgeler ve dilekçe.
  Gelir ile ilgili evraklar :
  Son 3 aya ait banka hesap dökümleri (bankadan damgalı) ya da banka hesap cüzdanının aslı
  Düzenli geliri sahibi olunduğunu kanıtlayan belgeler : örneğin son 3 aylık maaş bordrosu (ya da muadil belgeler)
  Seyahat amacına göre belgeler :Eğitim amaçlı seyahat ise:
  Yasalara uygun davetiye ve/veya uygun garanti yazısı (uyarı : ek bilgi ve çıktısı alınacak formlara ulaşılabilecek linkler üye olan ülkelerin elçilik ve konsolosluk sitelerinde mevcut)
AB de eğtitim programı kapsamında araştırma seyahati ise:
  Araştırma kurumu tarafından ya da üniversiteden düzenlenmiş davetiye
  Ulusal Türk Ajansı (AB’de gençlik ve eğitim programlarıyla ilgili kurum) veya TUBITAK’tan başvuru sahibinin AB programına dahil olacağına dair yazının aslı

Eğer başvuru sahibinin masraflarını bir başkası karşılıyor ise (anne, baba, akraba, vb.), o kişiye ait finansal ve mesleki belgeler dosyaya eklenmelidir, ayrıca masrafları karşılayan kişiden dilekçe alınmalıdır.

Başvuru Yap
Bilgileri e-mail adresinize gönderebilirsiniz