Fransa - AB Pasaportu Sahibinin Eşi ve Aile Üyeleri İçin Vize

Ana Belgeler (Zorunlu) 

  1. Dikkatlice ve tamamı doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış, Fransızca veya İngilizce Schengen vize talep formu. Schengen vize talep formunun son sayfasında ; biri 37 nolu kutucukta, diğeri de sayfanın sonunda olmak üzere 2 imza bulunmalıdır. Reşit olmayan kişilerin imzalarını yasal velileri atmalıdır (2’şer adet.)
  2. Pasaportun aslı: 10 yıldan eski olmamalı, içerisinde 2 adet boş vize sayfası bulunmalı ve planlanan dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha fazladan geçerlilik süresi olmalıdır.
  3. Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların bütün işlenmiş sayfalarının fotokopileri (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.).
  4. Beraber seyahat edilecek kişi veya kişilerin geçerli Schengen vizeleri, yeşil pasaportları ya da vizeden muaf bir ülke (Avrupa Birliği ülkeleri gibi..) vatandaşlığına ilişkin kimlikleri varsa bu belge veya belgelerin fotokopileri de dosyaya eklenmelidir.
  5. Kimlik fotokopisi.
  6. İki adet fotoğraf :2 adet yeni çekilmiş renkli biometrik fotoğraf. Bir tanesi başvuru formunun sağ üst köşe’de yer almalıdır, diğerini de başvurunuza ekleyiniz. Dini sebeplerden dolayı örtülen başörtüsü takılabilir.
  7. Tüm seyahat süresini kapsayan, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30000 € teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlidir ibaresi bulunan bir seyahat sağlık sigortası.

Dikkatlice ve tamamı doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış Schengen formu. Schengen formun 3. sayfasında ; biri 37 nolu kutucukta, diğeri de sayfanın sonunda olmak üzere 2 imza bulunmalıdır.

 
  Pasaportun aslı.
  Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların bütün işlenmiş sayfalarının fotokopileri (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.).
  Kimlik fotokopisi
  Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, beyaz fonlu iki (2) vesikalık fotoğraf
  Seyahat amacını ve planını ayrıntılı olarak anlatan dilekçe.

Kişisel belgeler

  Avrupa veya AEA vatandaşının vatandaşlığını kanıtlayan belge: resmi kimlik, pasaport, yetkili diplomatik veya konsolosluk temsilciliği onayı
  Akrabalık bağını gösteren belge: evlilik
belgesi, aile cüzdanı, aile nüfus kayıt örneği.
  Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname)
Muvaffakatnamede, çocuğun seyahat tarihleri, kalacağı yer, adres, ve varsa refakat edecek kişinin bilgileri açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.
vatandaşı olunan veya çıkış yapılan ülkenin yetkili makamından alacağı her türlü belge veya üye ülkenin vatandaşı tarafından düzenlenecek yeminli beyan
  NOT: Konsolosluk makamı Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşının iş veya mali durumu ile ilgili belgeler talep edebilir.

Avrupa Birliği Vatandaşı” Avrupa Birliğinin üye ülkelerinden birinin (Fransa hariç) vatandaşı anlamına gelir “AEA vatandaşı” Avrupa Ekonomik alanı sözleşmesinin tarafı herhangi bir başka ülke (İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşı anlamına gelir. “aile bireyi”:

  Eşi,
  21 yaşından küçük veya bakımından sorumlu olunan çocuklar,
  Bakımından sorumlu olunan ebeveynler,
  Eşin bakımından sorumlu olduğu ebeveynleri ve çocukları.

 

Eğer başvuru sahibinin masraflarını bir başkası karşılıyor ise (anne, baba, akraba, vb.), o kişiye ait finansal ve mesleki belgeler dosyaya eklenmelidir, ayrıca masrafları karşılayan kişiden dilekçe alınmalıdır.

Başvuru Yap
Bilgileri e-mail adresinize gönderebilirsiniz