Almanya - Kültürel / Sportif Etkinlik / Kongre Katılımı

 • Seyahat edecek her bir kişi için (küçükler için de) ayrı ayrı eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış bir başvuru formu
 • 2 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski olmamalı).
 • Pasaport (başvuru yapmak istediğiniz tarihten itibaren en az 3 ay geçerli olmalı). Son on yıl içerisinde çıkarılmış pasaportun en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportla birlikte pasaportun resimli sayfasından bir adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası 30,000 Euro Teminatlı Olmalıdır. (Tarafımızca Sağlanabilir.)
 • Uçuş ve seyahat rezervasyonlarına veya diğer yolculuk türlerine ilişkin belge
 • Konaklamaya ilişkin belge
 • Kalınacak süre için yeterli miktarda maddi imkana sahip olunduğuna dair belge. Örneğin; son üç ayki hesap hareketlerini gösterir hesap cüzdanı , düzenli bir gelirin olduğuna dair belge (son üç aya dair maaş bordrosu vb.)

Ziyaretin amacına göre aşağıdaki belgelerin ibrazı gereklidir:

Kültürel etkinliklere ve kongrelere katılım için:

 1. Etkinliği organize eden tarafından düzenlenmiş bir davetiye veya kültürel hizmeti sunan ile yapılmış sözleşme ya da aşağıdaki bilgileri içeren yenilikçi bir çalışmaya dair davetiyea) etkinliği organize edenin adresi ve iletişim bilgileri ile etkinliğin yapılacağı yer ve Almanya`daki mekan hakkında bilgi
  b) etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü
  c) sanatçı ve onun görevi hakkında bilgi
  d) duruma göre seyahat, konaklama vb. giderlerinin karşılanacağına dair belge

Spor etkinliklerine katılım için:

 1. Spor kulübü veya spor federasyonu tarafından verilen davetiye veya aşağıdaki bilgileri içeren ve spor organizasyonuna katılımı tasdikleyen belge:
  a) etkinliği organize edenin adresi ve iletişim bilgileri ve etkinliğin yapılacağı yer ve Almanya`daki mekan hakkında bilgi
  b) etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü
  c) sporcu ve onun görevi hakkında bilgi
  d) duruma göre seyahat, konaklama vb. giderlerinin karşılanacağına dair belge
 2. Gönderen Türkiye spor kulübü veya spor federasyonu tarafından verilen ve aşağıdaki bilgileri içeren belge:
  a) etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ile etkinliğin türü ve yeri
  b) sporcu ve onun görevi hakkında bilgi
  c) seyahat, konaklama vb. giderlerinin karşılanacağına dair belge

Başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler de ibraz edilmelidir:

Ücretli

 1. İşverenin yazısı ve izin onay belgesi
 2. SGK giriş bildirgesi ve hizmet dökümü
 3. SGK`lı değilse noter onaylı iş akdi

Çiftçiler için

 1. Ziraat Odasından çiftçilik belgesi

Özel sektörde şirket sahipleri için

 1. Ticaret Odası kayıt sureti (6 aydan eski olmamalı)
 2. Ticaret Sicili Gazetesi
 3. Vergi levhası
 4. BAĞ-KUR dökümü

Emekliler:

 1. Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi

Öğrencilerden ve yüksek öğrenim görenlerden istenen belgeler:

 1. Öğrenci belgesi

18 yaş altı küçükler için (yalnız, sadece bir ebeveyn ile veya vasi refakatinde seyahat edenler)

 1. Anne babadan, her ikisinden de, seyahate ilişkin noter onaylı muvafakatname (refakat eden kişi tek velayet sahibi ise bu belgeye gerek yoktur)

 

• Belirli bir maddi geliri olmayanlar ( öğrenciler, ev hanımları vs.), kendilerini maddi olarak destekleyen 1. dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrak listelerine bakmalıdırlar. Buna ek olarak, 1. dereceden yakını tarafından destekleneceklerine dair ıslak imzalı ve okunaklı bir dilekçe de ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanması gerekmektedir.

• Şahsi başvururlar dışında kişiler veya acentalar ile evraklar iDATA’ya getirildiğinde pasaport sahibi tarafından ıslak imzalı ”pasaport teslim vekaletnamesi” gerekmektedir. Reşit olmayan çocuklar için ”pasaport teslim vekaletnamesi”ni yasal velisi/velileri ıslak imzalı olarak ibraz etmelidirler.

Buradaki bütün belgeler Konsolosluk aracılığı ile talep edilen gerçek ve resmi belgelerdir.

Almanya vizesi gerekli evraklar 2016 güncel olup Almanya konsolosluğunun harici evrak istenile bilir. Gerekli evrakları hazırlamadan önce randevu almanızı süre açısından daha hızlı bir süreç geçirmenize sebep olacaktır. Başvurularınız konsoloslukların yogunluğuna göre değişken olup normal vize süreci 15 iş günüdür.

Vize süreçlerinin değişkenlik gösterdiği durumlar ;

 1. Aile yakınlarınızı Ölümü durumunda ölen kişinin ölüm raporu ile başvuru yapılmaktadır.
 2. Aile yakınlarından Hasta olması durumunda Hastaneden alınan hasta raporu ile başvuru yapılmalıdır.
 3. Ticari vize başvurularında
 4. Bakanlıktan özel yazı ile
 5. Ani gelişmiş olan ve geçerliliği kanıtlana bilen vize başvurularında normal süreçten daha hızlı vize onaylanması olabilir.

NOT: eski pasaport yok ve yeni çıkartılan pasaport hiçbir işlem görmemiş ise yetkili pasaport şubesinden “pasaport protokol belgesi” temin edilmesi şarttır.

Başvuru Yap
Bilgileri e-mail adresinize gönderebilirsiniz