Polonya - Turistik Vize

Her başvuru sahibi tarafından temin edilmesi gereken evraklar:

 • Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu.
 • Pasaport (Resmi Seyahat Belgesi), vize geçerlilik süresinden en az üç (3) ay daha uzun bir süre için geçerli; en az iki boş sayfası bulunmalı ve önceki 10 yıl içinde verilmiş olmalıdır.
 • Nufüs Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet yeni çekilmiş arka fonu beyaz renk biyometrik fotoğraf.
 • 30.000 Euro tutarında, Schengen bölgesindeki tüm seyahat süresi boyunca geçerli olan, birden fazla girişli vize durumunda asgari olarak ilk giriş süresi için geçerli olan bir Seyahat Sağlık Sigortası.

 • Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler
 • Öngörülen seyahat süresince düzenlenmiş otel rezervasyonları veya seyahat planını gösterir belgeler
 • Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler:
 • Son üç aylık hesap hareketlerini gösterir güncel banka hesap dökümü (bankadan kaşeli ve ıslak imzalı) ya da orijinal ve güncel banka hesap cüzdanı
 • Düzenli geliri gösterir belgeler: son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)

Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:

Başvuru sahibi çalışan ise

 • İşveren mektubu ve/veya izin onayı
 • SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve SGK “hizmet dökümü”

Başvuru sahibi çiftçi ise

 • Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi

Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise:

 • Şirketten alınan pozisyonu ve seyahati onaylayan yazı
 • Şirketin ticaret odasındaki güncel kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası:
 • Vergi levhası

Başvuru sahibi emekli ise:

 • Emekli maaşını gösterir belge (güncel banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)

Başvuru sahibi öğrenci ise:

 • Öğrenci Belgesi (orijinal) ve seyahat masraflarının kimin tarafından karşılanacağını gösteren noter onaylı taahhütname
Başvuru Yap
Bilgileri e-mail adresinize gönderebilirsiniz