İspanya - Turistik Vize

 • Vize başvuru formu (Tarafımızdan Temin Edilebilir).
 • İki adet yeni çekilmiş arka fonu beyaz renk biyometrik fotoğraf.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi. (zorunlu)
 • 30.000 Euro tutarında, Schengen bölgesindeki tüm seyahat süresi boyunca geçerli olan, birden fazla girişli vize durumunda asgari olarak ilk giriş süresi için geçerli olan bir Seyahat Sağlık Sigortası.
 • Pasaport (başvuru yapmak istediğiniz tarihten itibaren en az 3 ay geçerli olmalı). Son on yıl içerisinde çıkarılmış pasaportun en az iki boş sayfası olmalı. Pasaport yeni ise, eski pasaportların asılları da ibraz edilmeli.
 • İkametgah belgesi
 • Seyahat amacını ve planını anlatan ingilizce dilekçe.
 • Gidiş-dönüş uçak rezervasyonu veya ulaşım aracına ilişkin kanıtlayıcı belgeler. (Not: Tüm ara seferler ve uçuş bilgileri detaylı bir şekilde sunulmalıdır.)
 • Otel rezervasyonu ve/veya seyahat planını gösterir belgeler.
 • Finansal Durumu Gösterir Belgeler (seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler)
 • Bankadan alınmış orijinal kaşeli ve imzalı, son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren hesap dökümü.
 • Varsa, Türkiye’de veya Avrupa’daki gayrimenkul belgeleri (tapu ruhsat fotokopileri).
 • Varsa Tapu’dan kira gelirleri; kira kontratı ve bu kiranın yattığı banka hesabı eklenebilir.

Başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler de ibraz edilmelidir:

Çalışanlar için:

 • İşveren Yazısı Antetli kağıda imzalı-kaşeli orjinal.
 • Görevi, işe başlama tarihi, maaş tutarı(maaş bordrosu sunmuyorsa), izin süresi ve işverenin çalışanın Türkiye’de görevine devam edeceğine dair taahhüdünü içeren belge.
 • Son 3 aya ait maaş bordrosu.
 • Son 3 aya ait SGK Hizmet Dökümü.
 • Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı.
 • Vergi Levhası kopyası.
 • Resmi Gazete kopyası.
 • İmza Sirküleri kopyası.

Şirket Sahipleri için:

 • Şirketin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklığını/posizyonunu anlatan dilekçe.
 • Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı.
 • Vergi Levhası kopyası.
 • Resmi Gazete kopyası.
 • İmza Sirküleri kopyası.

Emekliler için:

 • Emekli maaşını gösterir orijinal belge (son bir hafta içerisinde alınmış banka hesap özeti)

Çiftçiler için:

 • Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi.(Güncel Tarihli)

Öğrenciler için;

 • Orijinal öğrenci belgesi.

Reşit olmayanlar için (18 yaş altı);

 • Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname).
 • Yasal velisini gösterir belgeler (Kimlik cüzdanı fotokopileri ve tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği)
 • Orijinal öğrenci belgesi.

Kişi çalışmıyorsa veya yeni mezun ise:

 • En son mezun olduğu yerden diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için:

 • Dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli ikamet tezkeresi.
Başvuru Yap
Bilgileri e-mail adresinize gönderebilirsiniz